Spojnice za PP traku

spojnica za pp traku 3 kom

Metalne spojnice obezbeđuju:

  • kvalitetan spoj, bez izvlačenja i cepanja trake,
  • izradjene su od hladnovaljanog ili pocinkovanog lima garantovanog sastava i tvrdoće,
  • pravilni uglovi savijanja na samoj spojnici omogućavaju duži vek mašina za pakovanje,
  • otvori na krajevima spojnica omogućavaju pakovanje bez kidanja same trake usled oštrih ivica spojnice

Spojnice za PET i CORD traku

spojnica za pet traku

Čelične spojnice za PET i CORD traku su širine kao i traka: 12,16 i 19mm.

Spojnice služe za spajanje PET i CORD traka pomoću ručnih mehaničkih alata.

Kvalitetne spojnice osiguravaju čvrst spoj bez izvlačenja i pucanja trake.

Izrađuju se od čelične žice debljine 3-3,5mm i u zavisnosti od tretmana površine, mogu biti pocinkovane i fosfatizovane.